URGENT !!! Գոմիկնոց են հրդեհել

գեյ պարադՍաղ թերթերն ու կայքերը իրար են խառնվել: Հազիվ մի անգամ նորմալ ընտրություն էինք արել, մեկ էլ՝ առը հա, քաղաքում ինչ-որ գոմիկնոց է պայթել…

Հա, ինչ անենք:

Էդ որ մի քանի օր առաջ օրը ցերեկով (ասենք, ընտրության օրը, առավոտվա 8-ից 10-ը) առանց հարցնելու, թե տղամարդ է թե կին, պապի է թե տատի, քյաֆթառ է, թե կերամիկոտ ատամներով է, դրեցին ու սաղիս աչքի դեմը հոգեպես մի քանի հարյուր հազար մարդ բռնաբարեցին, էդ չեք ասում, մի գոմիկնոց են պակասցրել, դա եք ողբում…

Մի ողջ ժողովուրդ դնում փողով “փչացնում են”, սեղմում են շախմատի g7 դաշտը, իսկ դուք դրել մի հատիկ ծոմիկնոցից եք խոսում…

Գոնե Քարդաշյանի քամակից գրեիք, մի քիչ ցրվեինք, թե չէ՝ մի գոմիկնոց ավել — մի գոմիկնոց պակաս:

Հ.Գ. Իսկական գեյ-պառադ

Advertisements
%d bloggers like this: